* Alle foto's, teksten en filmpjes die geplaatst zijn op deze website zijn met toestemming van partners - Veerdonk Visuals -  TruePS - Comsigliere - fotograaf en Creative Commons . Mocht het onverhoopt toch gebeuren dat er foto's of inhoud geplaatst is zonder geautoriseerde toestemming, dan zullen deze, zodra wij hiervan op de hoogte zijn gebracht, per direct verwijderen

www.mijnkindheefteeneetstoornis.nl is een initiatief van ISA Power. De informatie en verhalen die gedeeld worden dienen als hulp bij het nemen van afgewogen beslissingen over uzelf en het welzijn van uw kind. Het dient niet als vervanging van welke psychische of medische behandeling dan ook. Raadpleeg bij vragen over psychische of lichamelijke problemen altijd uw huisarts. ISA Power is niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen die door gebruik van de verschafte informatie ontstaan. Lees Algemene Voorwaarden.

Mijn kind heeft een eetstoornis, wat nu?